Mikołaj na świetlicy

Świetlicę Montessori odwiedził Mikołaj. Przyniósł mnóstwo słodyczy i owoce. Najobficiej zostały nagrodzone dzieci, które wzięły udział w ciekawych konkursach.