Naukowe Inspiracje Zerówka

Innowacyjne inicjatywy o charakterze naukowym są w naszej edukacji celem. Rozpowszechnianie wśród uczniów, popularyzacja zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci poprzez projekty interdyscyplinarne.Dzieci z dużym zaangażowaniem biorą udział w […]

Naukowe Inspiracje Szkoła Podstawowa

Innowacyjne inicjatywy o charakterze naukowym są w naszej edukacji celem. Rozpowszechnianie wśród uczniów, popularyzacja zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci poprzez projekty interdyscyplinarne.Dzieci z dużym zaangażowaniem biorą udział w […]