Naukowe Inspiracje Zerówka

Innowacyjne inicjatywy o charakterze naukowym są w naszej edukacji celem. Rozpowszechnianie wśród uczniów, popularyzacja zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci poprzez projekty interdyscyplinarne.
Dzieci z dużym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach i wykazują się wiedzą, co sprawiło niemałą niespodziankę prowadzącej zajęcia.
Udział dzieci w takiej formie edukacji niewątpliwie korzystnie wpłynie na rozwijanie zainteresowania nauką.

Zapraszamy do galerii zdjęć z laboratoriów, na których uczniowie przeprowadzają wiele ciekawych eksperymentów oraz poznają różne ciekawostki z dziedziny chemii, biologii, fizyki.