Prezentacja – zajęcia z literatury, interpretacja Sonetu XVIII William’a Szekspira.

Prezentacja – zajęcia z literatury, interpretacja Sonetu XVIII William’a Szekspira.
 The interpretation of William Shakespear’s Sonnet XVIII.

Presentation prepared by Natalia Wawer class III, high school.

Presentation prepared by Weronika Zakrzewska class III, high school.

Presentation prepared by Bartosz Stopczyński class III, high school.

Presentation prepared by Maria Dąbrowska class III, high school.

 

Presentation prepared by Milena Kaczor class III, high school.

Presentation prepared by Wiktoria Guzy class III, high school.

Interpretacja artystyczna Sonetu XVII W. Szekspira
Creative interpretation of William Shakespeare’s Sonnet XVIII
Weronika Guzy

 
Julia Ciemińska

Wojciech Jarosiński

Aurelie Moslonka